استفاده از کمربندهای مخصوص راه رفتن:

پرستاران خانگی کمربندهای راه رفتن یا تسمه های انتقال را فراهم می کنند تا:

 •  نقاط حساس را محکم کنن
 • مشتریان را برای کمک در راه رفتن و انجام فعالیت ها نگه دارند.

 کمربند مخصوص راه رفتن به جلوگیری از افتادن کمک می کند. با این حال، پرستاران خانگی به بیماران کمک می کنند تا استقلال آن ها برای حرکت تامین شود و اقدامات ایمنی برای مشتری در هنگام استفاده از دستگاه اطمینان حاصل شوند.

انتقال به بیرون از تخت:

انتقال به بیرون از تخت یک اصل اساسی است که مراجعه کننده ها به کمک آن نیاز دارند. به هنگام عمل انتقال، ما به اعمال زیر کمک می کنیم:

 • با روش ها و انتظارات ایمنی مشتری ارتباط برقرار می کنیم
 • وسایل کمکی مورد نیاز را جمع آوری می کنیم
 • به راحتی و حریم خصوصی مراجعه کننده احترام می گذاریم
 • به مشتری در موقعیت یابی کمک می کنیم
 • اقدامات ایمنی را تضمین می کنیم
 • استقلال را ارتقا می دهیم

انتقال از ویلچر به صندلی:

خدمات برای کمک به یک فرد در انتقال می تواند متفاوت باشد. هنگام انتقال مددجو یا پرستار خانگی:

 • از مکانیک بدن خوب اطمینان حاصل می کند
 • در مورد رویه ها و انتظارات ایمنی اطلاع رسانی می کند
 • وسایل کمکی مورد نیاز را مونتاژ می کند
 • به راحتی و حریم شخصی مراجعه کننده احترام می گذارد
 • به مراجعه کننده در موقعیت یابی کمک می کند
 • استقلال مراجعه کننده را ارتقا می دهد

سیاحت (پیاده روی):

سیاحت عبارت است از راه رفتن یا حرکت از جایی به جای دیگر. هر مراجعه کننده با توجه به سطح نیاز خود به کمک متفاوتی نیاز دارد. سیاحت یک تمرین ضروری برای زندگی سالم است. سیاحت کمک می کند تا:

 • مراجعه کننده ها با پیاده روی میکنند استرس و اضطراب را تسکین دهند
 •  گردش خون و قدرت عضلانی را بهبود ببخشند
 •  مشکلات گوارشی را کاهش دهند

پرستاران خانگی به روش های زیر به سیاحت کردن کمک می کنند:

 • ارائه و تامین وسایل و تجهیزات کمکی مانند عصا، واکر، کمربند راه رفتن و غیره.
 • استفاده از روش های موثر ارتباطات و ایمنی
 • اطمینان حاصل کردن از این که سایل کمکی به درستی اندازه هستند
 • مراقب بودن و مشاهده علائم خستگی 
 • حفظ کردن مکانیک بدن