Individual Homecare از جمله خدماتی است که برای افرادی مانند افراد سالمند، کسانی که در حال بهبودی پس از جراحی هستند، و یا به طور مزمن بیمار یا ناتوان هستند، که ترجیح می دهند در آسایش خانه یا جامعه خود کمک دریافت کنند، ارائه می شود. این مدل از خدمات متفاوت هستند و به شرایط و نیازهای فرد بستگی دارد و می تواند هر دو بخش مراقبت های بهداشتی خانگی یا مراقبت های خانگی غیر پزشکی را شامل شود.

مراقبت های بهداشتی در منزل از جمله خدمات پزشکی هستند که توسط متخصص مراقبت های بهداشتی ارائه می شود. مشابه یک مرکز پرستاری ماهر (SNF)، مراقبت های بهداشتی در خانه، مراقبت های بهداشتی را به خانه سالمندان می آورد! خدمات آنها شامل مراقبت از زخم (زخم فشاری یا زخم جراحی)، آموزش (سالمند و پرستار)، تغذیه درمانی، تزریقات، و نظارت بر بیماری جدی یا وضعیت سلامتی است. برای دریافت مراقبت های بهداشتی در منزل، سالمند باید دستور و برنامه خدماتی از سوی پزشک داشته باشد.

در مراقبت‌های خانگی غیرپزشکی، سالمند خدمات اولیه یا ضروری مراقبت از سالمندان را از یک مراقب یا یک کمک در منزل دریافت می‌کند. این خدمات شامل فعالیت‌های زندگی روزانه (ADL) مانند خانه‌داری سبک، آماده‌سازی غذا، یادآوری‌های پزشکی و انجام امور می‌شود و ممکن است شامل خدمات مراقبت شخصی یا همراه باشد. خدمات مراقبت در منزل همچنین می تواند شامل مراقبت از حافظه و مراقبت تسکینی (هاسپیس) و یا آسایشگاهی باشد.

صرف نظر از اینکه مراجعه کننده تحت مراقبت های بهداشتی در منزل باشد یا مراقبت های خانگی غیرپزشکی، هدف مراقبت های خانگی انفرادی ارتقای محیطی امن است که در آن سالمندان بتوانند استقلال مورد نیاز خود را بازیابند و شرایط خود را کاهش دهند تا کیفیت زندگی خود را افزایش دهند.