یک مرکز پرستاران ماهر (SNF) یک مرکز مراقبت و بستری طولانی مدت یا مرکز توانبخشی است که توسط متخصصان مراقبت و سلامتی اداره می شود. سالمندان به خدمات ضروری پزشکی که توسط پرستاران آموزش دیده و فیزیوتراپیست ها و کاردرمانگران برای افزایش بهبودی و کیفیت سلامت ارائه می شود، نیاز دارند.

این مراقبت شبانه روزی در جهت اسکان موقت بیمارانی که تحت درمان توانبخشی هستند طراحی شده است. اگر چه که هدف SNF رهاسازی بیمار و فرستادن آن ها به خانه است، برخی از سالمندان دارای بیماری های مزمن هستند و ممکن است به خدمات مراقبت طولانی مدت نیاز داشته باشند.

خدمات SNF شامل مراقبت های پرستاری ارائه شده توسط پرستاران رسمی، تخت و تخته، داروها، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کاردرمانی، خدمات اجتماعی، لوازم، تجهیزات و سایر خدمات ضروری برای سلامتی بیمار است.