farhad

27/06/2022

اثرات کووید-19 در جمعیت سالمندان در ایالات متحده

ویروس کرونا (COVID-19)، یک بیماری تنفسی ناشی از SARS-CoV-2، چالش‌ها و تغییرات چشمگیری را در زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان از نظر اقتصادی، تعاملات […]
27/06/2022

شناخت COVID-19

ویروس کرونا که با نام COVID-19 شناخته می‌شود، یک بیماری تنفسی است که توسط SARS-CoV-2 در سال 2019 کشف شد. این ویروس می‌تواند از طریق قطرات […]
27/06/2022

پیشرفت از طریق یک بیماری همه گیر

همه‌گیری‌های جهانی مانند ویروس کرونا (COVID-19)، علاوه بر سلامت جسمانی افراد، بر سلامت روانی (PWB) تأثیر می‌گذارد. در یک مطالعه اخیر، محققان نشان می‌دهند که PWB […]